บริการของเรา

markus

ห้องซ้อมดนตรี  และ ห้องบันทึกเสียง

Rehearsal :

[box] 10.00-20.00     380 bht/1h,   700 bht/2h
20.00-23.00     480 bht/1h,    900 bht/2h[/box]

option:

[box]+ 2-track recording (mp3 file)   300 bht/1h[/box]

Recording:

[box]Multitrack recording/mixdown   800 bht/1h,    3,800 bht/6h[/box]

 
 
 
 
 
 
 
 
Back Top